Skip to main content

DOKTOR VIND & ENERGIEN

Vind i Skolen præsenterer dig for let tilgængeligt materiale om vindmøller og klimaløsninger. Hvert emne bliver præsenteret i tre dele:

  1. På Viden-siderne bliver du præsenteret for teoretisk viden om emnet.
  2. På Model-siderne er der mulighed for at se animationer og videoer samt at interagere med emnet for at opleve og lære, hvordan teknologierne virker.
  3. På Undersøg-siderne bliver du præsenteret for aktiviteter med en undersøgende tilgang, samt en efterfølgende perspektiverende del.

De tre sider understøtter hinanden og bidrager til en større forståelse og indsigt i vindmølleteknologien og for energiforsyning nu og i fremtiden. Klik på det emne, som du finder interessant i emnelisten nedenfor. Herefter bliver du ført videre til en række opgaver, videoer, animationer og tekster, som kan hjælpe dig til at forstå emnet bedre. Er der begreber du ikke forstår, så tjek begrebslisten via dette link.

Har du spørgsmål til indholdet på denne hjemmeside, er du altid velkommen til at kontakte os på [email protected]

God arbejdslyst!

 

Link til lærervejledningen er her.

Om vindmøllen

Hvad er en vindmølle?

Hvad er en generator?

Vindmøllens gear

Produktionen og forbruget af strøm

Vindmøllens brug af vinden

Vindmøllens effektivitet

Elektricitet

                         Model

Vind, klima & CO2

Vind & energi

Vindmøller og klimaet

Vindmøller og CO2

Energisystemet & Grøn Energi

Energisystemet

Grøn energi

Generel information:

I teksterne benytter vi betegnelsen carbondioxid samt den kemiske formel CO2. Gennem tiderne har man også brugt udtrykkene kuldioxid, kuldioxyd og kultveilte.

Ofte bruges begreberne vedvarende og ikke-vedvarende energi. I nyere tekster vil begreberne fornybar og ikke-fornybar energi bruges. Fornybare energikilder er en betegnelse for energikilder, som har sin oprindelse i naturens eget kredsløb. Disse vil inden for et menneskelig tidsperspektiv kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uudtømmelige. Det vil sige energi, der kan komme fra sol, vind eller vand.

Credit:

@ Vind i Skolen, udgivet maj, 2020.

 

Redaktion: Anton Gammelgaard

Prokektmedarbejder: Johannes Lyngsgaard

Grafisk design: Lasse Bengtson og Henrik Pasgaard

Materialet er udarbejdet i samarbejde med: Kim Christiansen, Ole Andersen (begge underviser i fysik i Folkeskolen) og naturfagskonsulent Ulla Hjøllund Linderoth. Stor tak til dem 🙂